In het kort

WerkSaam staat voor werk, inkomen en ontwikkeling. Iedereen die kan participeren, willen wij laten meedoen. WerkSaam zorgt voor duurzame arbeidsmarktoplossingen en kijkt per cliënt naar de mogelijkheden. WerkSaam handelt volgens de principes vanuit de betekeniseconomie en wil een positieve maatschappelijke waarde creëren. De gevolgen voor mens en milieu staan hierbij centraal.

‘‘Het is onze passie om mensen te laten genieten van hun (groene) omgeving.’’

- Dennis Verhoeven, Bedrijfsleider

Werksaam Facts:

 • WerkSaam is een gemeenschappelijke regeling van de zeven Westfriese gemeenten.
 • WerkSaam geeft sinds 1 januari 2015 uitvoering aan de participatiewet.
 • WerkSaam heeft verschillende leerwerkbedrijven, BRS, Schoonmaak, Post-Repro-Digitalisering, Verpakken en Schoonmaak.
 • WerkSaam investeert in de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, met name op het gebied van kansberoepen.
 • WerkSaam betrekt de client bij zijn plan naar werk, om de betrokkenheid en succesvolle uitstroom te vergroten.
 • WerkSaam stimuleert een leven lang leren. Onze trajecten leiden tot branchegerichte diploma’s of praktijkverklaringen.

Specialiteiten:

De afdeling BRS (buitenruimte service) is sterk in het duurzaam onderhouden en schoon houden van de publieke ruimte, bedrijfsterreinen en het groen bij woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren en instellingen zoals ziekenhuizen, scholen, zorginstellingen, gevangenissen en dergelijke.

Het is onze passie om mensen te laten genieten van hun (groene) omgeving. Een goed onderhouden en schone omgeving draagt bij aan een het welbevinden van de mensen die er wonen, werken en recreëren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers en waar nodig met behulp van ons specialistische groene dochteronderdeel genaamd Groen/maat bedrijfsgroen.

De afdeling BRS van WerkSaam is gespecialiseerd in:

 • Het onderhouden van beplantingen (onkruidvrij maken en snoeien)
 • Het onderhouden van hagen (onkruidvrij maken en knippen)
 • Het onderhouden van gazons (maaien, bijmaaien, graskanten snijden, bladruimen)
 • Het onderhouden van verhardingen (onkruidbestrijding, vegen en straatkolken legen)
 • Het schoon houden van de openbare ruimte wat betreft zwerfvuil, zitbanken schoonspuiten en graffiti verwijderen.
 • Het aanleggen of renoveren van beplantingen inclusief het benodigde grondwerk
 • Het uitvoeren van specialistische snoeiwerkzaamheden (afzetten van beplantingen, bomen snoeien) inclusief verwerken van het vrijkomende hout.